گردنبند جواهر سیبJW1025

گردنبند جواهر سیبJW1025

وزن:2.96

1,029,490 T